My se kompletně postaráme o Vaší nemovitost…
Vy si užívejte Váš život!

Správa bytových domů

Něco málo k tématu Ing. Jan Škurek >> <<

V rámci správy nemovitostí poskytujeme komplexní služby a činnosti, které klienti nebo právní předpisy požadují k zajištění bezproblémového chodu nemovitosti.  Úzce se specializujeme zejména na nájemní domy, kde soukromí majitelé těchto domů oceňují zejména náš profeionální a individuální přístup.  Samozřejmostí je i správa nemovitostí pro společenství vlastníků bytových jednotek a bytová družstva. Disponujeme řadou externích a interních odborníku na danou problematiku, kteří disponují nejen dlouholetými zkušenostmi, ale i potřebnými oprávněními pro vykonávání jednotlivých činností spojených se správou nemovitostí. 

 Ing. Jan Škurek ředitel správy majetku a realit.

Správa nemovitostí

Technická správa objektů

Administrativní správa objektů

Účetní a ekonomická správa objektů

Právní asistence

Více služby

Ceník

Technická správa objektů

 • Pravidelná kontrola domu a společných prostor
 • Kontrola instalovaných zařízení v domě
 • Opravy společných částí domu, drobná údržba
 • Zajištění přístupu do společných částí domu pověřeným osobám
 • Odvoz odpadu
 • Péče o zeleň a okolí domu
 • Úklid sněhu, odstranění námraz
 • Úklid společných prostor, generální úklidy
 • Vedení technické, provozní a projektové dokumentace objektu
 • Odečty tepla, SUV, TUV a jejich rozúčtování
 • Zajištění revizí jednotlivých provozních zařízení a jejich evidence
 • Příprava rozpočtu, plánu oprav, úsporných opatření apod.
 • Řešení pojistných událostí
 • Uplatnění reklamací, záručních vad apod.
 • Zajištění smluvních dodávek vody, plynu, elektřiny, tepla
 • Vyhodnocení výhodnosti jednotlivých smluv
 • Vyhotovení písemných zpráv o technické správě

Administrativní správa objektů

 • Evidence vlastníků bytů a nebytových prostor
 • Zpracování předpisu plateb záloh na služby a jejich výběr
 • Vedení seznamu dlužníků a vymáhání dlužných plateb
 • Zpracování ročního vyúčtování záloh na služby
 • Evidence vedení čerpání fondu oprav
 • Sestavení výroční zprávy o hospodaření společenství (družstva)
 • Organizace shromáždění vlastníků (schůze členů družstva)

Účetní a ekonomická správa objektů

 • Zpracování prvotních účetních dokladů
 • Zpracování rozvahy a výkazu zisku a ztrát
 • Zpracování mezd a odměn členů výboru SVJ (družstva)
 • Zpracování daňových přiznání
 • Zpracování roční účetní závěrky

Právní asistence

 • Vymáhání dlužných nedoplatků
 • Součinnost při uzavírání smluv s dodavateli a odběrateli
 • Personální agenda (DPP, DPČ)
 • Zajištění zastupování klienta před soudy a orgány státní správy
 • Příprava smluv

Více služby

 • Možnost jednání výboru (představenstva družstva) v našich prostorách
 • organizace výběrových řízení
 • asistence se získáním dotací na rekonstrukce a modernizace domu
 • provádění rekonstrukcí a oprav v domě
 • zajištění údržby zeleně, úklidů a dalších činností
 • inspekce nemovitostí

Ceník

 Ceny za správu nemovitostí jsou stanoveny individuálně dle počtu bytových a nebytových jednotek v domě. Pro konkrétní nacenění nás prosím kontaktujte prostřednictvím kontaktního formuláře nebo nebo na příslušných tel. číslech v sekci "KONTAKTY".