My se kompletně postaráme o Vaší nemovitost…
Vy si užívejte Váš život!

Aktuality

Přiznání - daň z nemovitostí/ 03.02.2017 12:10

Nezapomeňte, že termín pro podání daňového přiznání daně z nemovitostí byl do konce ledna 207 (placení je až v květnu). Pokud jste to nestihli, je zde ještě "beztrestná" 5denní lhůta, kterou FÚ tolerují s ohledem na dikci zákona.

Rekonstrukce bytu a stavební povolení, popř. ohlášení/ 19.10.2016 13:33

Při rekonstrukci bytu není potřeba žádat o stavební povolení když:

- nedochází ke změně účelu užívání stavby

- není zasahováno do nosných konstrukcí

- nedochází k výrazné změně vzhledu bytu/stavby (např. nové okno, střecha atd.)

- proces stavby(rekonstrukce) nevyžaduje posouzení vlivu na životní prostředí

- je potřeba souhlasu s ohledem na požární bezpečnost (např. změna vytápění)K ohlšáení rekonstrukce na stavebním úřadu přistoupíme když:

- dochází k dispoziční změně bytu (rozšíření místnosti, přesun WC atd.).

- jsou použity těžší materily (nutný statický posudek a zákadní projektová dokumentace.

Ceny panelových bytů rostou nejrychleji/ 19.10.2016 13:18

Ceny panelových bytů rostou rychleji než ceny v novostavbách nebo v cihlových domech. Např. v Praze je tempo růstu (2014/2016 - 21% a průměrná cena panelákového bytu je 49 tis. za m2. Například před 2 lety jsme realizovali prodej garsoniery v Bohnicích za 1,150 tis. Kč, nyní se ve stejném panelovém domě nabízí stejný byt za 2 mil.

Praha 7. nejbohatší město na světě/ 30.09.2016 09:58

Zajímavou studii zpracovala konsultační firma Arcadis. Studie srovnával 100 velkých měst z celého světa. Hodnotícími kritérii daného města bylo: dopravní spojení, turistika, HDP na obyvatele, míra zaměstnanosti, možnost podnikání, přístup k internetu, zapojení města do globálního obchodu.

Vítěz nás asi nepřekvapí - Singapur, stejně jako druhý Hong-kong a třetí Londýn. Dále se umístila Dubaj, Curych a Edingurgh. Na sedmém místě se pak umístila Praha. Firma Arcadis na Praze zejména oceňuje HDP na obyvatele a fakt, že Praha se řadí k jednomu z nejbohatších regionů v EU. Až za Prahou se umístil New York (8), Paříž (9) a Stockholm (10). Do top ten se tak nevešel Mnichov (11), San Francisko (12), Abu Dhabi (13), Vídeň (14) a Macau (15). dále Amsterdam, Kodaň, Soul, Kuala Lumpur...

Česká republika - 2. nejdražší země v EU/ 30.09.2016 09:36

Česká republika je v oblasti nájemního bydlení druhou nejdražší zemí Evropské unie. Průměrné náklady na bydlení u nás představují více než čtvrtinu příjmů domácností, u nájemních bytů ve větších městech pak dokonce šplhají nad 40 procent příjmu. Situace je kritická především pro seniory, v nájemních bytech mají často vyšší náklady než příjmy.Náklady na bydlení jsou v České republice druhé nejvyšší v Evropské unii (EU). Vyplývá to z údajů Sdružení nájemníků ČR.„Vyšší náklady na bydlení mají pouze v Dánsku.

Investiční nemovitost a daně/ 19.09.2016 09:34

Často řešíme dotazy našich klientů, zda je lepší koupit nemovitost do majetku firmy (PO) nebo do osobního vlastnictví (FO) z pohledu daní.

Daň z nabytí nemovitost - platí jak fyzická osoba, tak firma i případná osvobození se týkájí jak PO tak FO. Určitou výhodou je další převod nemovitosti, jestliže převádíme celý obchodní podíl ve firmě, pak se tato daň neplatí.

Daň z příjmů (pronájem) - FO platí 15 % z příjmů, kdežto právnická osoba platí 19 % daň z příjmů a následně ještě odvádí 15%ní srážkovou daň z dividend (výplata zisku). Nezanedbatelný je i časový faktor, kdy v případě příjmů dostává peníze FO prakticky ihned (měsíční nájemné), kdežto v případě firmy dostane její majitel zisk z pronájmu až po ukončení zdaňovacího období a podání daňového přiznání - tedy první příjem až v létě příštího roku.

Obdobně se bude chovat daň z příjmů v případě prodeje nemovitosti (tedy do 5 let od jejího pořízení). FO bude platit 15 %, naopak PO bude platit 19 % daň + 15% ze zisku.

Jak je vidět jedinou daňovou výhodou v případě PO je možnost neplatit daň z nabytí nemovistosti v případě dalšího převodu obchodního podílu a za určitých okolnosti možnost odpočtu DPH. Toto je však "vykoupeno" zvýšenou administrativou pro právnickou osobu, zvýšenými platbami daně z příjmů v průběhu pronájmu a prodeje a omezeným počtem zájemců, kteří budou ochotni koupit obchodní podíl a nikoliv jen nemovitost. Z dlouhodobého hlediska je tedy jednoznačně lepší vlastnit nemovitost jako fyzická osoba, v případě, že očekáváte výnos pronájmu.

Novela stavebního zákona se odkládá/ 19.09.2016 08:58

Již v polovině tohoto roku měl vstoupit v platnost nový stavební zákon. Ambicí MMR je, aby vstoupil v platnost od 1. ledna 2017. Domníváme se však, že tento termín není reálný. MMR totiž obdrželo v připomínkovém řízení 1779 připomínek, z toho 1450 zásadních.

Hlavní připravované změny:

- sloučení územního a stavebního řízení do jednoho celku (zavedení tzv. koordinovaného řízení)

- posouzení vlivů na životní prostředí bude součástí koordinovaného řízení

- zavedení koordinovaného řízení by mělo zkrátit stavební řízení o 8-10 měsíců

- na stavbu rodinného domku by mělo stačit ohlášení stavby (nikoliv tedy získání stavebního povolení jako dosud)

- menší stavby (bazen, skleník) bude možno postavit i bez ohlášení stavebního povolení

- Stavebník nebude muset dokládat souhlasy ostatních vlastníků bytových jednotek bude-li se žádost týkat nemovité věci rozdělené na jednotky, předloží stavebník pouze souhlas správce nebo společenství vlastníků O umístění i povolení stavby bude tedy rozhodnuto i bez toho, zda mezi stavebníkem

a vlastníkem pozemku jsou vyřešeny soukromoprávní vztahy.

Přísnější limity ČNB pro hypotéky/ 13.09.2016 12:37

Od října 2016 bude platit přísnější limit ČNB pro tzv. 100%ní hypotéky. Od října se limit posouvá na hranici 95 % LTV a od 1.4.2017 dokonce na 90 % LTV (výše úvěru vůči hodnotě nemovitosti). V praxi to znamená, že kupující budou muset sehnat buď další dozajištění nebo další vlastní prostředky do koupě nemovitosti na hypoteční úvěr.

Hypotéka a daň z nabytí nemovitosti/ 13.09.2016 11:56

Blíží se datum, kdy kupující budou bez výhrad platit daň z nabytí nemovitosti. V praxi to znamená, že kupující bude platit jak kupní cenu, tak i příslušnou daň, což znamená navýšení nákladů na pořízení nemovitosti. Dosud banky tuto daň nebyly připraveny financovat v rámci hypotéky. Nicméně banky reagují na novou situaci na trhu a dle našich informací z některých bank jsou připraveny financovat jak kupní cenu, tak i daň. Stále však bude muset klient dodržet požadované LTV (poměr zástavy vůči hypotéce). Dle sdělení MF ČR bude možno uplatňovat odpočet úroků z hypotéky i u hypoték, kde je profinancována daň z nabytí nemovitosti.

Důsledky novely zákona o dani z nabytí nemovitosti/ 08.08.2016 10:53

Interní názor společnosti Prospeca: Obecně novela tohoto zákona "pročistí" trh s nemovitostmi. Kdy kupující nebude muset číst mezi řádky nabídek nemovitostí, zda cena obsahuje či neobsahuje daň. Bohužel daňové břímě bude vždy přeneseno na kupujícího a tím pádem se nákup nemovitostí prodraží o tuto daň. Nelze očekávat, že by prodávající "zlevnili" ceny nemovitostí o daň, kterou nebudou muset platit. Malou útěchou ještě může pro kupujícího být, že nebude ručitelem za zaplacení daně, jako tomu bylo v minulosti, když poplatníkem byl prodávající.

Daň z nabytí nemovitostí - účinnost zákona/ 08.08.2016 10:47

Ve sbírce zákonů je uveřejněn nový zákon o dani z nabytí nemovitosti. Jeho účinnost je od 1.11.2016. Výše daně zůstává stejná 4 %, ale mění se poplatník daně. od účinnosti zákona bude poplatníkem daně vždy kupující. Změní se tak dosavadní koncept, kdy poplatníkem daně (plátcem) byl prodávající a kupující byl ručitelem. Rozhodující je datum vkladu na katastr nemovitostí. Pro všechny vklady po 1.11.2016 bude aplikováno již placení daně kupujícím (prodávající nebude ručitelem).

Brexit - dopady na realitní trh v ČR/ 11.07.2016 09:41

Naši klienti se ptají, jaké dopady má nebo bude mít Brexit (vystoupení Velké Británie z EU) na realitní trh v ČR. Přinášíme tedy náš názor na danou situaci.

Velká Británie je náš 4. největší obchodní partner z pohledu exportu. Propad anglické libry tedy "zdraží" export našich výrobců a nebude již tak výhodný. Naproti tomu Import výrobků z VB činí necelá 2% z veškerého dovozu do ČR a tedy oslabení libry nebude mít pro nás pozitivní vliv. Významné zpomalení růstu české ekonomiky však z důvodu Brexitu nelze očekávat a ekonomické recese se bát již vůbec nemusíme. Toto by byl hlavní aspekt, který by mohl mít vliv na ceny nemovitostí v ČR, kdy by občané z důvodu zhoršeného vývoje ekonomiky odkládali nákup a investice do nemovitostí a ceny této komodity by pak zákonitě klesaly. Tento scénář však neočekáváme a to i přesto, že ve Velké Británii již tato situace nastala. Je patrné, že zejména domácnosti z důvodu panující nejistoty odkládají spotřebu do zbytných statků jako jsou luxusní auta, investice do realit apod.,jak ukázaly výsledky a meziroční srovnání společnosti VISA.

Ani z pohledu úrokových sazeb - nelze očekávat, že by Brexit zapříčinil jejich růst. Očekává se stagnace nebo dokonce snížení úrokových sazeb (Bank of England). Kurz EUR vůči koruně deklarovala ČNB minulý týden, že stále bude intervencemi držet kurz kolem 27 Kč/EUR - tedy i zde není důvod k turbulentním změnám na trhu.

Závěrem tedy můžeme konstatovat, že Brexit rozhodně nemá vliv na český realitní trh ani se negativně nepromítne do změn úrokových sazeb.

Základní změny zákona o úvěru pro spotřebitele/ 20.06.2016 09:58

Dohled ČNB - ČNB bude kontrolovat poskytovatele úvěrů (doposud kontrolovala jen banky). K dalšímu poskytování peněz bude potřeba licence ČNB (splnění odbornosti, základní kapitál min. 20 mil. Kč).

Nižší sankce pro případ nesplacení úvěru - max. 50 % dlužné částky a max.do výše 200 tis. Kč.

Předčasné splacení hypoték - nově bude možno každý rok splatit až 25% hypotéky i mimo fixaci a podstatné snížení smluvní pokuty v případě splacení celé hypotéky.

Návrh nové úrokové sazby - banky v případě hypoték budou muset předložit klientovi nový návrh úrokové sazby na další fixační období min. 3 měsíce před datem fixace.

Zákon teď míří do senátu a následně by jej měl podepsat prezident. Účinnost zákona lze předpokládat na podzim tohoto roku.Podání daňového přiznání/ 20.06.2016 09:34

Pokud pronajímáte byt a nepodali jste daňové přiznání do konce března 2016, pak při využití služeb daňového poradce máte možnost podat daňové přiznání k dani fyzických osob ještě do 30.6.2016. Tak nezapomeňte i tento "prodloužený" termín se blíží.

Družstevní byt - daňové aspekty/ 07.06.2016 09:06

Mylným názorem je, že družstevní byt se pro pronájem nehodí. O výhodách a nevýhodách družstevního bydlení jsme již psaly. Nyní se podíváme čistě na daňové aspekty a nač si dát pozor.

DPH

Převod družstevního bytu je vždycky osvobozený od DPH, tedy ani u nových bytů nedochází k navýšení kupní ceny. Převod členských práv v družstvu je i osvobozený od daně z nabytí.

Převod bytu do OV - odpisy

Pokud uvažujeme byt pronajímat je potřeba si v kupní smlovuě ošetřit, jak dojde k převodu družstevního podílu. Zda úplatně, či neúplatně.

V případě úplatného převodu (byť za symbolickou cenu 2 tis.) je odpisovou základnou nabývací cena - tedy zpravidla cena velmi nízká. Jedinou možností jak v tomto případě byt odepisovat je zahájit pronájem po 5 letech.

V případě bezúplatného převodu je možnost odepisovat byt z reprodukční ceny, která se stanové k datu zahájení pronájmu (zpravidla znaleckým posudkem).

Daň z nabytí nemovitosti - převod družstevního bytu do OV nepodléhá této dani.

Zvýší nový zákon o úvěru sazby hypoték?/ 07.06.2016 08:08

Poslanecká sněmovna v pátek schválila návrh nového zákona o úvěru pro spotřebitele. Součástí nové normy jsou také změny týkající se předčasného splacení hypotéky v průběhu doby fixace. Novináři a odborná veřejnost již delší dobu spekulují, zda tato novinka bude mít vliv na úrokovou sazbu hypotéky. Jinými slovy, zda hypotéky kvůli této novince zdraží.více na:

http://www.realitymorava.cz/realitni-zpravodaj/1368-zvysi-novy-zakon-o-uveru-sazby-hypotek

Ceny bytů dál letí nahoru. V Brně rychleji než v Praze/ 17.05.2016 05:56

Lidé prahnou po lepším bydlení. Podle statistik realitního portálu RealityČechy.cz vzrostla průměrná nabídková cena bytů během loňského roku o 7 % a v růstu ceny bytů pokračují i v letošním roce. Jak je to s dosažitelností vlastního bydlení? Má smysl ještě čekat?Česká ekonomika šlape jako dobře promazaný stroj a nízká nezaměstnanost, zlepšující se nálada českých domácností v kombinaci s extrémně levnými hypotékami generují obří poptávkovou vlnu po nemovitostech. Hypoteční banky a stavební spořitelny během prvního čtvrtletí rozpůjčovaly na účely bydlení 55,4 mld. Kč, což je o 16 %více než loňském roce. Touha lidí pořídit si vlastní bydlení nebo nemovitost k dalšímu pronájmu a tenčící se nabídka nemovitostí však s sebou logicky přinášejí nárůst cen nemovitostí.Podle statistik realitního portálu RealityČechy.cz vzrostla průměrná nabídková cena bytů během loňského roku o 7 % a v růstu ceny bytů pokračují i v letošním roce, jak ilustruje následující tabulka. Oproti loňskému celoročnímu průměru nyní rostou ceny o 5,2 %, přičemž největší dynamiku růstu nyní vykazuje Vysočina a Karlovarský kraj, kde nabídkové ceny rostou o 13,5 resp. 16,8 %. Znatelné zpomalení tempa růstu cen vidíme v Praze, kde ceny loni a předloni rostly o více než 10 %. Nyní jsou v porovnání s loňským celoročním průměrem o necelých 6 procent výše. Jediným krajem, kde ceny zatím mírně klesají, je kraj Královehradecký.

Kvalitní nemovitosti v dobré lokalitě se pomalu stávají nedostatkovým zbožím. Poptávka v takovém případě převyšuje nabídku a o cenách se již téměř nesmlouvá. Nabídkové ceny, které v minulých letech převyšovaly ceny transakční, se začínají vyrovnávat, což je jeden z příznaků realitní horečky.více na www.realitymorava.cz

Splatnost daně z nemovitostí/ 17.05.2016 05:43

Do konce května je splatnost daně z nemovitostí. Některé finanční úřady ještě posílají složenky, ale některé již ne a předpokládá se, že poplatník zaplatí daň ze své nemovitosti, kterou uvedl v posledním daňovém přiznání. Proto je třeba si pamatovat částku a hlavně jí zaplatit. Pokud má poplatník více nemovitostí v různých částech republiky, pak se platí zvlášť daň z nemovitostí za každou nemovitost v působnosti jednotlivého finančního úřadu.

Slovenské byty a domy jsou nejdražší za poslední tři roky/ 03.05.2016 13:09

Ceny bytů a domů na Slovensku v prvním letošním čtvrtletí dosáhly tříletého maxima. Informovala o tom dnes slovenská centrální banka (NBS). Podle jejích analytiků by tyto reality měly mírně zdražovat i v dalším obdobíMetr čtvereční v bytech a domech stál ve sledovaném období v průměru 1238 eur (33.400 Kč). Ceny tak stouply třetím čtvrtletím v řadě, v meziročním srovnání se zvýšily o procento.Ceny obytných realit táhly byty, které byly v prvním čtvrtletí nejdražší od začátku roku 2009. Naopak ceny domů stagnovaly. Důvodem byla výraznější poptávka po bytech.Více na: http://www.investicniweb.cz/zpravy-z-trhu/2016/5/3/ceny-bytu-a-domu-na-slovensku-stouply-na-trilete-maximum/

Jak na nízké úroky? Němci nakupují byty/ 03.05.2016 13:07

Německo bylo po desetiletí národem nájemníků a opatrných střadatelů, nyní si však rostoucí počet Němců pořizuje nemovitosti. Kupci realit si tak nejen zajišťují vlastní bydlení, ale často také hledají investiční výnosy, které jim úspory uložené v bankách nemohou přinést.Tento posun Němců ke spíše americkému či britskému přístupu k nemovitostem povzbuzuje politika levných peněz, kterou se Evropská centrální banka snaží podpořit ekonomiku a inflaci v eurozóně. Stojí za ním rovněž růst nájmů, jenž je patrný zejména ve velkých německých městech. Nájmy tlačí vzhůru převis poptávky nad nabídkou, ke kterému přispívá mimo jiné příliv uprchlíků.více na: http://www.investicniweb.cz/zpravy-z-trhu/2016/5/1/reuters-nemci-kvuli-nizkym-urokum-a-drazsim-najmum-kupuji-byty/

Hypotéky na novém minimu. Dvouprocentní hranice padla/ 25.04.2016 19:54

Poprvé v historii sazba sjednaných úvěrů klesla pod 2 procenta. Banky během března poskytly hypotéky za 18 miliard. Hypoteční boom však začíná narážet na své hranice. Limitovaná je kapacita bank i nabídka nemovitostí.Tuzemské banky poskytly během března 9375 (y/y – 1,3 %) hypotečních úvěrů v celkové hodnotě 17,906 miliardy korun (y/y + 7,7 %). Poptávka po hypotékách v meziročním srovnání nepatrně klesla, ale objemově byl letošní březen opět rekordní, výrazně totiž vzrostla průměrná půjčená částka, která vlivem rostoucích cen nemovitostí a výbornou cenovou dostupností úvěrů s vysokými LTV tentokrát vystoupala na 1,910 mil. Kč.Úrokové sazby poprvé pod 2 procenty

Hypotéky dosáhly další mety. Průměrná úroková sazba hypoték sjednaných v uplynulém měsíci poprvé v historii klesla pod dvě procenta. Ukazatel Fincentrum Hypoindex se tentokrát zastavil na hodnotě 1,97 %. Oproti loňskému roku jsou nyní sazby hypoték o 19 setin procentního bodu níže a podle našeho odhadu, který stavíme na vývoji indexu průměrných nabídkových sazeb nedosáhl ještě Fincentrum Hypoindex minima a klesat bude i v tomto měsíci.Průměrná úroková sazba sjednaných úvěrů pod 2 procenty – ještě před dvěma lety jen těžko uvěřitelné. Tím spíš, pokud si uvědomíme, že ve výsledku jsou započítány všechny hypotéky včetně 100% úvěrů, hypoték bez dokládání příjmů apod.zdroj: realitymorava.cz

Byty se stávají nedostatkovým zbožím. Jejich ceny za 6 let stouply o čtvrtinu/ 25.04.2016 16:49

Ceny bytů v březnu nepatrně klesly, což v kombinaci se zlevněním hypoték přineslo příznivější podmínky pro pořízení vlastního bydlení. Z dlouhodobého pohledu je však trend růstu cen neúprosný a je hlavním faktorem generujícím rekordní poptávku po vlastním bydlení a hypotékách. V březnu banky podle všeho poskytly hypotéky za více než 18 miliard Kč.Ceny bytů za 6 let stouply o čtvrtinu

Index průměrných nabídkových cen nemovitostí v březnu meziměsíčně klesl o 2 procenta na 2,09 milionu korun. Z dlouhodobého pohledu se však jedná s největší pravděpodobností o výkyv. Meziročně ceny bytů aktuálně rostou o 5 % a od úrovně cenového dna, kterého dosáhly v červnu 2010, již vystoupaly o 24 %. V korunovém vyjádření rozdíl v průměrných cenách mezi dneškem a zmíněným cenovým dnem dosahuje rovných 400 000 Kč.více na realitymorava.cz

Vybíráte nové bydlení? Legislativní novinky, o kterých byste měli vědět/ 12.04.2016 11:15

Trh s úvěry na bydlení dlouhodobě sledujeme a součástí našeho monitoringu jsou schvalovací procesy dalších důležitých předpisů, které trh mohou zásadně ovlivnit. Jaké novinky se chystají, kdy budou účinné a co můžeme od nové legislativy očekávat?Návrh zákona o úvěru pro spotřebitele

Zákon implementuje směrnici o úvěru pro spotřebitele a přinese zásadní změny v regulaci všech subjektů zapojených do zprostředkování a poskytování spotřebitelských a hypotečních úvěrů. V poslanecké sněmovně proběhlo 1. čtení, při kterém poslanci naznačili možné pozměňovací návrhy, např. v oblasti limitu pro sankce a smluvní pokuty, dalších důvodů pro předčasné splacení úvěru bez poplatku (prodej nemovitosti) a do jaké míry má zákon dopadnout na stávající smlouvy. Jasnější představu o finální podobě textu zákona proto budeme mít po projednání zákona v Rozpočtovém a Ústavně právním výboru a po 2. čtení, které by mělo být na další schůzi poslanecké sněmovny v polovině dubna. Zákon dle původního záměru a dle evropské hypoteční směrnice měl být touto dobou již v platnosti. Faktické nabytí účinnosti z důvodu zpoždění legislativního procesu není možné očekávat dříve jak v polovině roku.

více na:www:realitymorava.cz

Vybíráte nové bydlení? Legislativní novinky, o kterých byste měli vědět/ 12.04.2016 11:14

Trh s úvěry na bydlení dlouhodobě sledujeme a součástí našeho monitoringu jsou schvalovací procesy dalších důležitých předpisů, které trh mohou zásadně ovlivnit. Jaké novinky se chystají, kdy budou účinné a co můžeme od nové legislativy očekávat?Návrh zákona o úvěru pro spotřebitele

Zákon implementuje směrnici o úvěru pro spotřebitele a přinese zásadní změny v regulaci všech subjektů zapojených do zprostředkování a poskytování spotřebitelských a hypotečních úvěrů. V poslanecké sněmovně proběhlo 1. čtení, při kterém poslanci naznačili možné pozměňovací návrhy, např. v oblasti limitu pro sankce a smluvní pokuty, dalších důvodů pro předčasné splacení úvěru bez poplatku (prodej nemovitosti) a do jaké míry má zákon dopadnout na stávající smlouvy. Jasnější představu o finální podobě textu zákona proto budeme mít po projednání zákona v Rozpočtovém a Ústavně právním výboru a po 2. čtení, které by mělo být na další schůzi poslanecké sněmovny v polovině dubna. Zákon dle původního záměru a dle evropské hypoteční směrnice měl být touto dobou již v platnosti. Faktické nabytí účinnosti z důvodu zpoždění legislativního procesu není možné očekávat dříve jak v polovině roku.

více na:www:realitymorava.cz

V březnu došlo k dalšímu poklesu úrokových sazeb hypotečních úvěrů/ 12.04.2016 11:12

V březnu snížilo sazby hypoték 6 bank. Úrokové indexy klesly na nová minima a kvapem se blíží k prolomení 2procentní hranice. Klienti, kterým nyní končí 5letá fixace, mohou na měsíční splátce ušetřit několik tisíc korun nebo si splatnost úvěru zkrátit o několik let. V rámci refixace roste rovněž zájem o navýšení úvěru.Zlevňování hypoték pokračovalo i v březnu. Hned v úvodu měsíce snížila úrokové sazby UniCredit Bank. Zlevnění se týkalo jak hypoték s variabilní tak fixní sazbou (3 roky a více). Následovala Expobank se snížením sazeb u 3letých fixací a delších. Poté oznámila snížení sazeb Wüstenrot hypoteční banka, u které však zároveň došlo ke zrušení slevy za pojištění (0,2 %), což pokles sazeb z velké části devalvovalo. V půli března snížila sazby Equa Bank a tradiční Hypodny odstartovala Raiffeisenbank, která v rámci kampaně nabízí slevu 0,4 % u účelových úvěrů resp. 0,2 % u neúčelových a jednorázový bonus 4000 – 6000 Kč za podpis smlouvy. A poslední bankou, která v březnu zahýbala se sazbami, je Česká spořitelna. Ta v rámci akce "Snížené sazby pro fix 8 a 10 let" nabízí úvěry s uvedenými fixacemi se sazbou 1,89 %. Podmínkou je pojištění schopnosti splácet. Bez pojištění sazba začíná na 2,09 %.

zdroj: www:realitymorava.cz

Den otevřených dveří/ 29.03.2016 08:41

Společnost Star Group pořádá dne 31.3.2016 den otevřených dveří v úspěšném developerském projektu Nove Chabry.více na:

http://www.novechabry.cz/aktuality

Nová půjčka Start/ 29.03.2016 08:25

Nový program podpory bydlení nabízí ministerstvo pro místní rozvoj. Jde o úvěr poskytovaný mladým rodinám, které pečují o dítě mladší 6 let. Peníze poskytne Státní fond rozvoje bydlení.ádat o úvěr mohou pouze mladí lidé, kteří v době podání žádosti o úvěr nedovršili 36. rok věku a zároveň pečují o dítě mladší 6 let. Další podmínkou je skutečnost, že žadatelé nejsou vlastníky nebo spoluvlastníky nemovitosti k bydlení a nejsou ani nájemci družstevního bydlení.Úvěrem lze financovat koupi bytu nebo převod družstevního podílu v bytovém družstvu. Dále koupi rodinného domu nebo výstavbu či dostavbu domu. Posledním účelem může být dostavba a přístavba, ale vzhledem k podmínce nevlastnění nemovitosti se bude pravděpodobně jednat o méně častý účel.Úvěr je poskytovaný v minimální výši 50 tisíc korun a maximálně lze dostat 600 tisíc korun.

Úroková sazba je fixní po dobu minimálně 5 let a je stanovena minimálně ve výši základní referenční sazby Evropské unie zvýšené o 1 procentní bod. Aktuálně je referenční sazba na úrovni 0,46 % p. a., a s přirážkou jednoho procenta je výsledná sazba 1,46 % p. a.

Úvěr je poskytován maximálně do výše 50 % skutečných investičních nákladů (kupní cena, náklady na výstavbu). Dále platí, že výše úvěru od státu a součet všech dalších úvěrů za účelem pořízení nového bydlení nesmí překročit částku odpovídající 90 % investičního záměru. Jinými slovy, žadatelé budou vždy potřebovat minimálně 10 % vlastních zdrojů.Zdroj: http://finance.idnes.cz/pujcky-pro-mlade-na-bydleni-dd6-/viteze.aspx?c=A160323_102421_viteze_kho

České banky a stavební spořitelny zažívají rekordní rok 2016/ 22.03.2016 09:56

České banky i v roce 2016 zažívají zlaté časy v oblasti poskytování hypotečních úvěrů. Jejich objem dosáhl v lednu 2016 rekordních 12,5 mld. Kč. Obdobně si vedly i stavební spořitelny, které v lednu poskytly úvěry na bydlení za 3,4 mld., což je 18% nárůst oproti stejnému období roku 2015.

Záporné úrokové sazby a realitní trh – interní analýza/ 22.03.2016 09:51

V současné době se stále více hovoří o možnosti ČNB zavést záporné úrokové sazby. Tento krok někteří analytici očekávají zejména s ohledem na rozhodnutí Evropské centrální banky ohledně dalšího snížení (již nyní záporných) sazeb. Osobně se sice nedomnívám, že by ČNB v blízké budoucnosti poslala sazby do záporného pásma, ale i kdyby se tak stalo, nevěřím, že by sazby hypoték na trhu v ČR se pohybovaly kolem 0. I v jiných zemích v Evropě jsou záporné sazby (např. Śvédsko), ale průměrné sazby hypoték se pohybují těsně kolem 2 %. Obdobná situace je ve Švýcarsku, které v Evropě má jedny z nejnižších sazeb, přesto úrokové sazby hypotek od švýcarských bank se pohybují kolem 1,4 %.

Významný dopad ovšem bude mít zavedení záporných sazeb, popř. další snížení sazeb na realitní trh. Zde se dá očekávat další zvýšení cen nemovitostí s ohledem na přesun volných peněz z alternativních investic (termínované vklady, spořící účty, depozitní směnky apod.), Tento trend vidíme již dnes, kdy díky nízkým sazbám hypoték roste poptávka po novém bydlení. V minulém roce se začalo stavět méně bytů než se jich prodalo i to může zapříčinit převis poptávky a další tlak na ceny bytů.

Blíží se termín podání daňového přiznání/ 02.03.2016 09:46

Pronajímáte-li byt či jinou nemovitost, tak pak máte povinnost podat daňové přiznání (DP). Na podání DP je již jen necelý měsíc (1.4.2016) - podávate-li si jej sami bez daňového poradce. Připomínáme jen, že pokud pronajímáte byt, který není zahrnut v obchodním majetku, pak postupujete dle §9 zákona o dani z příjmu. V DP vyplňujete přílohu č. 2. Výdaje spojené s pronájmem můžete uplatnit paušálem (30 % z nákladů) nebo skutečnými výdaji spojenými s pronájmem. Paušál se zpravidla využívá u družstevního bytu nebo bytu, který nemůžete odepisovat. Výhodnější je uplatnit výdaje přes skutečně náklady spojené s dosažením příjmu z pronájmu. Je to sice trošku složitější, ale finančně zpravidla ušetříte na daňové povinnosti (uplatnění odpisů, automobilu, příležitostného příjmu, pojištění, fondu oprav apod). S přípravou daňového přiznání rádi pomůžeme.

Novela zákona ohledně daně z nabytí nemovitosti se odsouvá/ 02.03.2016 09:34

V minulosti jsme informovali, že od 1. dubna začne platit nová úprava týkající se povinnosti platit daň z nabytí nemovitosti výhradně kupujícím. Bohužel, jak již to bývá v ČR obvyklé, dochází ke skluzu v platnosti novely zákona. Předpokládaná platnost se posouvá na 1.7.2016. Zatím tedy platí, že daň z nabytí nemovitostí může platit jak prodávající tak kupující dle jejich dohody. Nedohodnou li se, pak plátcem této daně je nyní prodávající.

Stane se prodej realit činností vázanou/ 22.02.2016 21:39

Prodejem nemovitostí se nyní může zabývat prakticky kdokoliv starší osmnácti let. Jedinou podmínkou je čistý trestní rejstřík. To by se mělo již brzy změnit. V lednu tohoto roku vláda schválila věcný záměr zákona o realitním zprostředkování. Nově by se tedy měla stát realitní činnost živností vázanou. Co to znamená pro realitní makléře?Vláda se zpřísněním pravidel pro realitní makléře zabývá již delší dobu. Samotná Asociace realitních kanceláří ČR chystané změny vítá. Negativní přístup některých lidí k realitní činnosti totiž většinou pramení ze špatné zkušenosti s nekvalifikovaným makléřem. Tím, že se prodejem realit může zabývat prakticky každý, neexistuje proti tomu žádný účinný boj. To by měl chystaný zákon změnit.

Zdroj: realitymorava.cz

Všechny kategorie bytů za poslední rok zdražily/ 22.02.2016 21:37

Český realitní trh je v posledních dvou letech v nebývalé kondici. Svědčí o tom hlavně vysoká poptávka po vlastním bydlení, která se projevuje na rostoucích cenách nemovitostí. Patrné je to zejména u bytů. Za poslední rok došlo k nárůstu cen bytů napříč všemi kategoriemi.Podle dat portálů realityčechy.cz a realitymorava.cz, které monitorují ceny bytů již od roku 2008, zdražily za období 1. 2. 2015 – 1. 2. 2016 byty 1+1 o 7,68 %. V únoru 2015 se průměrný byt 1+1 v České republice nabízel za 827 544 Kč, o 12 měsíců později to bylo již 891 093 Kč.Nárůst zaznamenala také dlouhodobě nejžádanější kategorie bytů 2+1. Mezi únory 2015 a 2016 podražily tyto byty o 5,59 %, což odpovídá navýšení jejich ceny z 1 160 149 Kč na 1 225 012 Kč.Meziroční zvýšení zaznamenala i kategorie 3+1. U těchto bytů došlo ve stejném období k navýšení ceny z 1 573 833 Kč na 1 624 112 Kč. Za rok tak byty 3+1 podražily o 3,19 %.Růst cen byl zaznamenán také v prvním měsíci roku 2016. Byty 1+1 za období 1. 1. 2016 – 1. 2. 2016 podražily o 1,06 %, u kategorie 2+1 došlo k navýšení o 0,87 % a byty 3+1 si připsaly za stejné období 1, 15 %.

Zdroj: realitymorava.cz

Novinky pro rok 2016 pro uplatnění výdajů v souvislosti s pronájmem/ 09.02.2016 09:29

O skutečných výdajích, které si můžete uplatnit v souvislosti s pronájmem jsme Vás již informoali v minulosti (odpisy, pojištění nemovitosti, osobní automobil, opravy...). Pro rok 2016 můžete uplatnit navíc tyto výdaje a v této výši:

a) příležitostný příjem až do výše 30 tis. Kč (původně bylo 20 tis.) dle §10 odst. 3 zákona o dani z přímů

b) platby placené do tzv. fondu oprav v souladu a dle Pokynu Generálního finančního ředitelství d 22.Platby lze uplatnit na provozní výdaje, opravy, údržbu. Pokud se jedná o technické zhodnocení budovy - pak se o tyto výdaje navyšuje cena budovy a promítá se to do odpisů (opět dańově uznatelný výdaj).

Změna zdanění nemovitých věcí, které jsou v obchodním majetku podnikatele/ 25.01.2016 11:51

Od 1. ledna 2016 se vztahuje na podnikatele zapsané v obchodním rejstříku změna u daně z nemovitých věcí. Nově musí zdanit sazbou pro podnikání ty stavby a jednotky, které mají zařazeny do svého obchodního majetku a dosud u nich tato sazba aplikována nebyla. Jde například o garáže postavené odděleně od obytných domů nebo budovy pro rodinnou rekreaci a ostatní zdanitelné stavby. Sazbě pro podnikání podléhají i garáže ve vlastnictví bytových družstev vystavěné odděleně od obytných domů.Dále viz.: http://www.statnisprava.cz/rstsp/clanky.nsf/i/zmena_u_zdaneni_nemovitych_veci_zarazenych_do_obchodniho_majetku_podnikatele_16012213_26301976

Podání DP k dani z nemovitostí se blíží/ 20.01.2016 14:12

Kdo si pořídil během roku 2015 vlastní nemovitost, ten musí do 1. února letošního roku podat daňové přiznání k dani z nemovitých věcí.

Realitní trh čekají od Nového roku změny/ 05.01.2016 13:53

Při výstavbě a při pronájmu budov čekají majitele nemovitostí od ledna 2016 dvě zásadní změny v oblasti energeticky úsporných standardů. Již od 1. ledna 2016 budou muset průkazy energetické náročnosti budov (PENB) být předány i při pronájmech bytů, doposud se tato povinnost týkala pouze pronájmu celých domů. Každý pronajímatel tedy musí od společenství vlastníků jednotek (SVJ) průkaz získat, jinak se vystavuje sankci.Možné pokutě se vystavuje i realitní kancelář, která byt pronajímá. Podle platného zákona musí i ta zřetelně uvést u inzerátu na byt energetickou třídu. V případě, že jí pronajímatel průkaz nepředá, musí vystavit nejhorší třídu G.Ředitel aliance Šance pro budovy Petr Holub novou povinnost hájí. "Informace na energetickém průkazu poskytne zájemci o nemovitost cennou informaci o tom, jak je byt energeticky náročný. Nájemník se tak může lépe rozhodnout, jaký byt si vybrat. Rozdíl mezi energetickými třídami B a G může v případě středně velkého bytu činit až 15 000 korun na energiích ročně. Vzhledem k tomu, že energie většinou platí nájemník sám, měl by vědět, do čeho jde. Vyúčtování za minulé období pomoct nemusí, protože nájemník neví, zda a kdo před ním v bytě bydlel a jak ho užíval," upozorňuje Holub.Druhou novinkou je, že novostavby veřejných budov nad 1 500 m2 energeticky vztažné plochy, kde stavebník požádá o stavební povolení po 1. lednu 2016, budou muset splnit standard budovy s téměř nulovou spotřebou. „Tento standard je sice kvalitnější než nyní, ale mnozí si takovou budovu představí jako budovu bez spotřeby energie. Tak to určitě není, je to pouze název. Ve skutečnosti jde o standard dva až třikrát horší než je tzv. pasivní standard a dokonce i ten je dnes ekonomicky i technicky snadno dosažitelný. Ale i tak jde o posun správným směrem,“ komentuje náběh povinnosti ředitel aliance.Lucie Mazáčová

*Průkaz se zpracovává na celý dům. Majitel bytu tedy požádá výbor SVJ o dodání průkazu. Výbor to pod sankcí až 200 tis. Kč musí učinit. Pokud přesto majiteli průkaz nedodá, ten může předat zájemci o pronájem tři poslední vyúčtování za energie. V inzerci však v takovém případě musí uvést nejhorší energetickou třídu G. Pokud pak pronajme svůj byt za nižší nájem, než při uvedení skutečné energetické třídy, může vymáhat škodu na výboru SVJzdroj: realitymorava.cz

Sazby hypotečních úvěrů v prosinci zamrzly/ 05.01.2016 13:49

5.1.2016 - Hypotéky zůstávají extrémně levné. Navzdory mírně zhoršenému výhledu klesla minimální dosažitelná sazba na historické minimum 1,59 %. Průměrná úroková sazba, za kterou banky v prosinci nabízely své hypoteční úvěry, činila 2,13 %.Více na: http://www.realitymorava.cz/realitni-zpravodaj/1287-sazby-hypotecnich-uveru-v-prosinci-zamrzly

Ceny bytů se blíží k rekordním maximům/ 01.12.2015 13:06

10.11.2015 - Navzdory poklesu úrokových sazeb hypoték došlo v říjnu k mírnému zhoršení dostupnosti bydlení. Hlavní příčinou je nárůst cen bytů. Podle aktuálních dat společnosti Golem finance a realitního portálu realitycechy.cz rostou již i ceny malých bytů, ovšem díky nižším sazbám hypoték je pořízení bytu 1+1 stále ještě finančně zajímavější než loni.více na:

http://www.realitymorava.cz/realitni-zpravodaj/1266-ceny-bytu-se-blizi-k-rekordnim-maximum

Rekordní prodej bytů v Praze/ 01.12.2015 12:56

Developeři za 3.Q r. 2015 prodali 1700 nových bytů (meziroční nárůst o více než 20 %).. Celkem se za prvních 9 měsíců letošího roku prodalo 5250 nových bytů a lze předpokládat, že bude překonán rekord z minulého roku, kdy se za celý rok prodalo v rámci developerských projektů celkem 5950 bytů. Nejvíce se prodávaly byty 2+kk (37 %).

Ceny bytů – situace 5 let od pádu na cenové dno/ 13.10.2015 08:38

Před 5 lety se odrazily ceny bytů ode dna. Od té doby realitní trh stoupá a růst cen se rozšiřuje do dalších krajů České republiky. Přesto je nyní dosažitelnost vlastního bydlení znatelně lepší než před pěti lety. Čím to?Více zde:

http://www.realitymorava.cz/realitni-zpravodaj/1253-ceny-bytu-situace-5-let-od-padu-na-cenove-dno

Zahájení prodeje další etapy v projektu Nové Chabry/ 05.10.2015 11:25

Prodej bytů v nové etapě v úspěšném projektu Nové Chabry se blíží. Prodej bude oficiálně zahájen 10.10.2015 v 10:10. Projekt Nové Chabry se nachází v blízkosti metra C Kobylisy (přímé spojení MHD - 5 min.) a disponuje veškerou občanskou vybaveností.

Na co lidé nejčastěji berou hypotéky?/ 05.10.2015 10:36

Objem sjednaných hypotečních úvěrů ve všech 8 měsících překonal dosavadní měsíční rekordy. Dominantní část dlouhodobě tvoří hypotéky na koupi nemovitosti. Stále častěji si však lidé pořizují nemovitosti za účelem dalšího pronájmu a čerpají hypotéky na výstavbu. V mnohem menší míře než v předchozích letech se refinancuje.Více zde:

http://www.realitymorava.cz/realitni-zpravodaj/1245-na-co-lide-nejcasteji-berou-hypoteky

Růst sazeb příliv hypoték nezastavil, ba naopak/ 05.10.2015 10:28

Navzdory mírnému zvýšení úrokových sazeb 3 největších bank, zájem o hypotéky zůstává rekordní. Během srpna tuzemské banky sjednaly hypoteční úvěry za více než 15 miliard korun a v součtu od začátku roku již banky na hypotékách rozpůjčovaly téměř 124 mld. Kč. Daří se i stavebním spořitelnám, jejichž letošní produkce překonala 30 miliard.vice zde:

http://www.realitymorava.cz/ekonomicke-noviny/1247-rust-sazeb-priliv-hypotek-nezastavil-ba-naopak

Pozitivní vývoj České ekonomiky může znamenat konec levných půjček…./ 18.08.2015 08:19

Česká ekonomika nabírá na síle mnohem rychleji, než všichni čekali. Ve druhém čtvrtletí ve srovnání s tím prvním přidala 0,9 procenta, čekal se přitom pokles. Oproti loňsku rostla o 4,4 procenta, přitom maximální tržní odhady byl 3 procenta.Pozitivní vývoj České ekonomiky může mít dopad na rozhodování centrálních bankéřů o vystoupení z režimu slabé koruny. Zároveň lze předpokládat tlaky na růst mezd, a objeví se inflační tendence v růstu spotřebitelských cenách.Z hlediska realitního trhu, lze očekávat růst cen nemovitostí a také zvýšení úrokových sazeb u půjček. Na druhou stranu se postupně budou zvyšovat i ceny nájmů.Přesto musíme opět konstatovat, že stále trvá mimořádně vhodné období na investování do koupě nemovitosti určené na pronájem!

Hypotéční červnový rekord/ 04.08.2015 07:29

Obava z možného zdražení hypoték přivedla do bank rekordní počet klientů a objem sjednaných hypoték v červnu vystoupal na bezmála 20 miliard korun. Ceny se však zatím zásadně nemění. Na červnový „hajk“ 2 velkých bank však reagovala minimálně, takže index nabídkových sazeb v uplynulém měsíci zakotvil na 2,17 %.

Snížení sazeb Equa bank/ 28.07.2015 09:57

.Na základě rozhodnutí představenstva banky dojde od 1. srpna 2015 k úpravě níže uvedených úrokových sazeb na spořicích účtech.· Spořicí účet Standard – v případě zůstatku do 2 mil. Kč – změna z 1,00 % na 0,80 %

· Spořicí účet Extra – v případě zůstatku do 2 mil. Kč, základní sazba – změna z 0,60 % na 0,40 %

· Spořicí účet HIT – v případě úspory od 200 tis. Kč do 2 mil. Kč – změna z 1,00 % na 0,80 %

Dražba nemovitostí: Na co si dát pozor/ 28.07.2015 09:52

Než se vrhnete do dražby, zjistěte si skutečnou odhadní cenu.

Koupě nemovitosti v dražbě se stává docela častým způsobem koupě domu či bytu. Na první pohled se totiž zdá, že získáte nemovitost za velmi nízkou cenu, ale vše má svá úskalí. Je třeba dát si pozor na to, abyste nemovitost ještě nepřeplatili.

Více zde: http://finexpert.e15.cz/drazba-nemovitosti-na-co-si-dat-pozor

Nová zelená úsporám pro rodinné domy/ 28.07.2015 09:49

I letos mohou majitelé rodinných domů požádat o příspěvek.

Dotační program Nová zelená úsporám pokračuje. I letos mohou majitelé rodinných domů požádat o příspěvek na zateplení fasády, pořízení nového kotle nebo na výstavbu pasivního domu. Novinkou jsou dotace pro pražské bytové domy.

Velký dotační program Nová zelená úsporám, který je financovaný především z prodeje emisních povolenek, pokračuje. Žádosti o dotace Státní fond životního prostředí (SFŽP) už přijímá. Pro zájemce je připravena 1,1 miliarda korun.

Více zde: http://finexpert.e15.cz/nova-zelena-usporam-rodinne-domy-dostanou-600-milionu

Propad akcií na světových burzách/ 29.06.2015 10:52

V současné době lze zaznamenat propad akcií na světových burzách. Největší propad zaznamenávají zejména tituly v Asii (propad o 20 %), ale i v Evropě (3-5 %). Dílem na to má vliv situace kolem Řecka a dílem korekce některých akciových titulů, které byly delší dobu nadhodnoceny. Každopádně současná situace ukazuje, jak jsou akciové tituly volatilní. Obdobný pokles zaznamenává i EUR. Naopak vzrůstající zájem zaznamenávají konzervativní investice - např. japonský jen, švýcarský frank nebo zlato. Co se týká investic do nemovitostí, tak současná situace nemá na cenu nemovitostí vliv. Vzhledem k tomu, že se jedná o konzervativní druh investice, lze spíše očekávat zvýšený zájem investorů, kteří mohou hledat alternativy pro své investice.

Blíží se termín podání daňového přiznání/ 29.06.2015 10:28

Pokud máte povinnost podat daňové přiznání za r. 2014 (např. v případě pronájmu bytu) a využíváte služby daňového poradce, pak je potřeba podat daňové přiznání do 1. července 2015 (za předpokladu, že do 1. dubna 2015 jste na FÚ odevzdali plnou moc pro daňového poradce. Případná daň je splatná v termínu pro odevzdání daňového přiznání. Pokud se platba opozdí o více než 5 dní, pak FÚ vyměřuje penále.

Mýty a fakta týkající se dřevostaveb/ 15.06.2015 09:34

V souvislosti s dřevostavbami je mezi stavebníky stále možné narazit na některé zakořeněné mýty, které se ovšem mohou od reality výrazně lišit. Vždy totiž velice záleží na tom, jak kvalitní materiál a technologie používáte.

více na:

http://www.novinky.cz/bydleni/tipy-a-trendy/370029-myty-a-fakta-tykajici-se-drevostaveb.html

Baťa se vrací k realitnímu byznysu, opraví Harrachovský palác/ 09.06.2015 11:32

Legendární obuvnickou společnost Baťa zlákaly vedle prodeje bot podobně jako za první republiky také reality. V Praze v Jindřišské ulici se firma pustila do svého prvního novodobého developerského projektu. Přestavbou barokního Harrachovského paláce vznikne prostor pro řadu nových obchodů a kanceláří. Investice do památkově chráněné nemovitosti převýší sto milionů korun.

Více na:

http://zpravy.e15.cz/byznys/prumysl-a-energetika/bata-se-vraci-k-realitnimu-byznysu-opravi-harrachovsky-palac-1197299

Úrokové sazby hytoční úvěry - červen/ 02.06.2015 13:00

Podle očekávaní Komerční banka a.s. přistoupila k navýšení svých základních úrokových sazeb o 0,2%. Hypotéční banka se k úpravě sazeb připravuje, nicméně k dnešnímu dni ke změnám nedošlo). Další významný poskytovatel hypotéčních úvěrů UniCredit bank a.s. sazby ponechává na stávající úrovni.

Stát musí znát původ majetku nad sedm milionů korun/ 18.05.2015 12:35

Vláda schválila návrh zákona o prokazování původu majetku. Podle ministerstva financí by finanční správa měla mít možnost analyzovat výši majetku v souvislosti s daňovým přiznáním. Pokud hodnota neevidovaného majetku převýší sedm milionů korun, finanční správa vyzve k prokázání původu majetku a popřípadě jej zdaní. Původně MF navrhovalo deset milionů korun.Více na: http://zpravy.e15.cz/domaci/politika/stat-musi-znat-puvod-majetku-nad-sedm-milionu-korun-rozhodla-vlada-1190155#utm_medium=selfpromo&utm_source=e15&utm_campaign=copylink

ZÁKONODÁRCI PŘIPRAVUJÍ NOVELU ZÁKONA O DANI Z NABYTÍ NEMOVITÝCH VĚCÍ / 11.05.2015 10:17

Aktuálně je v tzv. připomínkovém řízení novela zákona o dani z nabytí nemovitých věcí. Podstatou je poměrně zásadní změna, podle které by se plátcem daně z nabytí nemovitých věcí nově stal primárně kupující (nyní je plátcem ze zákona prodávající a kupující je pouze ručitelem). Tato změna může vést ke zvýšení cen pozemků pro developery a poté i k nárůstu cen nových bytů. Novela zákona by počítala s účinností od od 1. ledna 2016.

ČNB: Ekonomika poroste o 2,6 procenta / 11.05.2015 10:08

Česká národní banka v nové prognóze počítá nadále letos s růstem ekonomiky o 2,6 procenta. Pro příští rok centrální banka odhad zlepšila na 3,2 procenta z únorových tří procent. Odhad vývoje inflace ČNB snížila.

Ve druhém čtvrtletí roku 2016 počítá centrální banka s inflací 1,5 procenta a ve třetím čtvrtletí 2016 s inflací dvě procenta. V minulé prognóze odhadovala, že inflace bude 1,6 procenta, respektive 2,1 procenta

Divize pro bohaté klienty vytáhla čtvrtletní zisk UBS o 88%/ 05.05.2015 10:08

Švýcarské bance UBS vzrostl v prvním čtvrtletí letošního roku čistý zisk o 88 procent na 1,98 miliardy švýcarských franků (51,9 miliardy korun). Výsledky překonaly očekávání analytiků díky divizi správy majetku pro bohaté klienty, která vykázala nejvyšší zisk od roku 2008, a silnému výkonu divize investičního bankovnictví. Více na: http://zpravy.e15.cz/byznys/finance-a-bankovnictvi/divize-pro-bohate-klienty-vytahla-ctvrtletni-zisk-ubs-o-88-procent-1186341#utm_medium=selfpromo&utm_source=e15&utm_campaign=copylink

Odhad zdarma u ČS/ 05.05.2015 09:44

Česká spořitelna nabízí do 10.5.2015 odhad zdarma pro všechny nově poskytnuté hypotéky.

Výnosy dluhopisů klesají k nule/ 24.04.2015 08:48

Výnosy státních dluhopisů České republiky se splatností dva roky se dostaly dočasně na nulu, poté stouply na 0,02 procenta. Jde tak o rekordně nízké výnosy, které zároveň státu snižují náklady na obsluhu státního dluhu. Rovněž výnosy desetiletých státních dluhopisů se v posledních dnech začaly přibližovat k rekordním minimům, když se dostaly pod 0,5 procenta.

Jak upozornil analytik Komerční banky Marek Dřímal. Tento trend by přitom měl podle něj v následujících měsících pokračovat. „Výnos dvouletého dluhopisu by mohl poklesnout i do záporných hodnot,“ dodal Dřímal. Přitom například německý a slovenský dvouletý dluhopis má již dnes záporný výnos. V případě Německa je to podle Dřímala -0,26 procenta a u Slovenska -0,03 procenta.

České dráhy spustily nový web s nabídkou nemovistostí/ 20.04.2015 10:39

České dráhy spustily nový web s nabídkou nemovitostí určených k prodeji. Níže je odkaz na tyto webové stránky:http://nemovitosti.ceskedrahy.cz/

V Praze prodano o 37 % víc bytů než loni/ 17.04.2015 10:07

Prodeje nových bytů v Praze nadále rostou. Statistiky za letošní první čtvrtletí výrazně překonaly údaj ze stejného období loňského roku. Ten byl přitom celkově z pohledů developerů velmi dobrý - poprvé se prodalo více bytů než před krizí.Zdroj: http://ekonomika.idnes.cz/developeri-zaznamenali-rekordni-ctvrtleti-fec-/ekonomika.aspx?c=A150413_163635_ekonomika_rny

Nová zelená úsporám spuštěna/ 17.04.2015 10:04

Od 1.4.2015 byl spuštěn dotační program Nová zelená úsporám pro rok 2015. Příjem žádostí by měl začít od 15.5.2015.

Fio banka zlevňuje hypotéky/ 07.04.2015 08:34

Česká Fio banka plošně snižuje úrokové sazby hypoték, minimální fixní sazba tak nově činí 1,99 % p.a., a to bez nutnosti uzavřít jakékoliv doplňkové služby či pojištění. Sazba se vztahuje na hypotéky s tříletou či pětiletou fixací. Variabilní úrokové sazby vázané na sazbu PRIBOR pak začínají na sazbě 1,76 % p.a.

ČSOB a Era mění sazebník/ 07.04.2015 08:31

Se začátkem dubna 2015 představuje ČSOB a Era nové sazebníky. Klienti mají možnost si novinky prostudovat ve stručném přehledu. Přinášíme vám souhrn nejdůležitějších změn.

ČSOB

Od 1. dubna 2015 mění sazebník ČSOB. Změny klientům předkládá v přehledném seznamu. A co čeká klienty nového? Některé změny se týkají pouze úpravy textace, jiné už se dotýkají výše poplatků.

Za měsíční výpis poštou z ČSOB Konta, Aktivního konta a Studentského konta zaplatí klienti místo 13 korun nově 20 korun. Jako alternativu k papírovému výpisu zavádí banka bezplatný výpis e-mailem. Kdo nepoužívá internetové bankovnictví, může si nechat výpis posílat zdarma na mail.více na: http://finexpert.e15.cz/csob-a-era-meni-sazebnik

Stavební výroba/ 07.04.2015 08:28

Český statistický úřad zveřejnil data ze stavební výroby za leden 2015. Meziroční růst činí 5,8 %.

Stavební výroba/ 07.04.2015 08:24

Český statistický úřad zveřejnil data ze stavební výroby za leden 2015. Meziroční růst činí 5,8 %.

Silniční daň/ 07.04.2015 08:13

Do 15. dubna je potřeba odvést zálohu na silniční daň za 1. čtvrtletí 2015

Ceny nemovitostí/ 07.04.2015 07:28

Ceny všech rezidenčních nemovitostí v posledním čtvrtletí loňského roku mírně rostly. Největší nárůst zaznamenaly ceny bytových jednotek. Ceny rodinných domů na začátku loňského roku rostly rychleji než ve 4. čtvrtletí, kdy ceny rostly jen velmi mírně.HB INDEX u bytových jednotek vykazoval po celý loňský rok mírný růst, který meziročně dosáhl 4,2%, a překročil tak i nízkou inflaci.Petr Němeček, Hypotéční banka Méně

Přiznání k dani z nemovitostí/ 16.02.2015 11:22

nezapomeňte, že do 31.1. bylo potřeba podat na finanční úřad přiznání k dani z nemovitostí, v případě, že jste nabyli nemovitost v roce 2014, aby Vám FÚ vyměřil daň z nemovitostí, která se platí přibližně v květnu.Jan Škurek